Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Kako osigurati sredstva

Izvori financiranja za kulturni i kreativni sektor

Teme edukacije:

 Rast poduzeća i financiranje u SEED fazi

 Individualno financiranje (poslovni anđeli i ostali izvori)

 Interno zaduživanje i krediti

 Europski izvori u financijskom razdoblju 2021-2027

 Prijava i vođenje kreativnog projekta financiranog EU sredstvima

 Crowdfunding – masovno financiranje

Želite li naučiti kako osigurati izvore financiranja za svoj kreativni pothvat?

O modulu Izvori financiranja