Počnimo iznova

Projekt Recreate vam nudi fleksibilnu platformu za učenje za sve potrebe vašeg kreativnog poduzeća. Preuzmite potpunu kontrolu nad rastom poslovanja.

Prijavite se za besplatnu edukaciju

Projekt Recreate nudi 4 besplatna online obrazovna modula po čijem 
završetku dobivate digitalni certifikat.

Poslovni plan za kreativne i kulturne industrije

Naučite kako izraditi poslovni plan za kulturne i kreativne industrije

20 sati

Digitalni marketing za kreativne i kulturne organizacije

Otkrijte digitalne alate i nemojte propustiti vlak koji vodi u digitalno doba

20 sati

Financijska pismenost za kulturne i kreativne industrije

Naučite osnove financija i produžite život svojoj kreativnom poduzeću

20 sati

Izvori financiranja za kulturne i kreativne industrije

Otkrijte izvore sredstava za vaš kreativni pothvat

20 sati

Počnite s edukacijom i osigurajte stabilan rast svom poduzeću

Brzo se registrirajte za pristup Recreate e-learning platformi

Podignite svoje poslovanje do novih visina s resursima za edukaciju o upravljanju kreativnim poduzećem.

Projekt Recreate je fokusiran na ključne poduzetničke teme i unaprjeđuje resurse za učenje u kulturnom menadžmentu koristeći user-friendly sučelje koje je lako koristiti.

Financijska pismenost

Naučite kako kreirati proračun i odrediti cijene svojih proizvoda

Upravljački kapaciteti

Kako pokrenuti transformacijske procese

Inovacija u umjetnosti i kulturi

Nove vrste mobilnosti i umjetnički razvoj

Digitalne vještine

Razvoj i korištenje novih (digitalnih, hibridnih) formata

Održiva kulturna industrija

Ekološka transformacija kulturnih aktivnosti svih vrsta

Ciljevi

RECREATE uspostavlja formalnu međunarodnu suradnju među europskim organizacijama koje se bave kreativnim poduzetništvom i obrazovanjem odraslih. Partnerstvo će doprinijeti kreiranju i razvoju inovativnih praksi kao i provedbi zajedničkih inicijativa koje potiču suradnju, peer to peer učenje i razmjenu iskustava na europskoj razini koristeći participativan pristup kulturi u području edukacije stvarajući nove mogućnosti u borbi protiv posljedica COVID-19 krize.

recreate croatia

Provedba

Među očekivanim rezultatima, RECREATE ima za cilj razviti digitalni obrazovni program za financijsku pismenost, poslovno planiranje, mogućnosti financiranja i internetski marketing za kulturni i kreativni sektor i omogućiti besplatan pristup svim ljudima kojima je to znanje potrebno kako bi bili otporniji, unaprijedili svoje digitalne vještine i kapacitete. Također, cilj nam je pružiti digitalne alate i znanje za jedan od sektora koji su najviše pretrpjeli krizu COVID-19 putem digitalne platforme otvorenog koda.

recreate croatia courses

Rezultati

  • Platforma otvorenog koda za besplatno online učenje namijenjena kreativnom sektoru u Hrvatskoj i Španjolskoj.
  • Povećan broj ljudi iz kreativnog sektora obučenih za poduzetničke vještine, posebno u području financijske pismenosti, izvora financiranja i online marketinga (min. 100 polaznika po državi)
  • Izgradnja kapaciteta obje organizacije u području online učenja
  • Razvoj kapaciteta obiju institucija u međunarodnoj projektnoj suradnji.

Što još Recreate
može učiniti za vas?

Sufinancira Europska Unija

Projekt Recreate, sufinanciran unutar Erasmus+ programa Europske Unije pokrenut je u suradnji POU Varaždin (Hrvatska) i udruge Building Bridges (Španjolska).

erasmus