M2L01 Rast poduzeća

  1. Razvojne faze poduzeća
  2. Analiza potreba za financiranjem po razvojnim fazama poduzeća
  3. Tržište duga i kapitala za poduzetnike
  4. Pristup investitorima
  5. CANVAS poslovni model

Lijep pozdrav svima i dobro došli na današnju temu

Rast poduzeća, razvojne faze i potrebe za financiranjem

Danas počinjemo priču o našem poduzetničkom kapitalu. Poduzetnički kapital je sav onaj kapital koji poduzetnici, budući poduzetnici ili trenutni poduzetnici stavljaju poduzeće. Naziva se još i pothvatnim i rizičnim kapitalom. Vrlo često kao izvore tog pothvatnog ili rizičnog kapitala uzimamo raznorazne investitore koji se nalaze na tržištu. Od neformalnih pa sve do onih formalnih investitora i o tome ćemo pričati u ovim nadolazećim temama. Neki od glavnih investitora u gotovo svim fazama razvoja poduzeća su upravo poslovni anđeli, individualni investitori i VC i PE fondovi. Odnosno fondovi privatnog i rizičnog kapitala (pothvatnog i rizičnog kapitala). Ponekad mladi poduzetnici uspiju namaknuti dovoljno sredstava kroz samo zaduživanje, kroz formalne financijske posrednike, ali ponekad bit će potreba dosta velika da bi se financiralo kroz neke eksterne izvore financiranja.
Na slajdu ispred vas nalaze se razvojne faze poduzeća i potrebe za financiranjem. Ja ću pratiti sada ovu sliku dolje kako bismo zajedno mogli proći kroz nju. U onom trenutku kada poduzeće starta, tad ste u određenoj eksperimentalnoj fazi. Još uvijek ne postoji dokazan koncept. Još uvijek nemate prihod od prodaje. Još uvijek nemate veliku bazu kupaca i dobavljača. Zašto su nam kupci i dobavljači toliko bitni? Jer oni čine vaš biznis. Od dobavljača nabavljate robu, a kupcima prodajete tu robu kada ju transformirate kroz poduzeće. Odnosno prodajete gotov proizvod ili uslugu u konačnici. U eksperimentalnoj fazi poduzeća najčešće ćete se financirati kroz 3F. Ja sam ovdje bila korektna pa sam samo napisala prijatelji i obitelj, ali u toj fazi imamo 3F. Ne samo Friends i Family, nego često se kaže da u toj fazi imamo i Fools. One malo luđe investitore kojima se vaš projekt toliko svidio (poduzeće i ideja) da jednostavno moraju ući u to neovisno o tome znaju li hoćete li uspjeti, imate li ikakve projekcije. Spremni su dati vam novac. U toj eksperimentalnoj fazi, odnosno i početnoj fazi vašeg poduzeća možete se financirati raznoraznim nepovratnim sredstvima ili subvencijama. Tu u cijelu priču ulaze i poslovni investitori, poslovni anđeli, bogati pojedinci koji imaju prethodno razvijeno poduzetničko iskustvo, koji imaju jako veliku mrežu poslovnih partnera, poslovnih poznanika, dobro razumiju ekonomske cikluse i spremni su investirati svoj novac, vrijeme i motivirani su da vam pomognu.
Razlika između eksperimentalne i početne faze je što u eksperimentalnoj fazi najčešće ćete doći do jednog trenutka kada ćete htjeti odustati. Oni poduzetnici početnici koji uspiju preletjeti tu fazu kroz snažnu intrinzičnu motivaciju, kroz kroz praćenje svega onoga što se događa u vašem ekonomskom okruženju i nastave, i uđu u pravu početnu fazu poduzeća; ti poduzetnici imaju potencijal ostvariti svoje prve prihoda od prodaje i početi zarađivati na tržištu. Naravno možete i ući samo u početnu fazu i ostvariti u prvoj godini prihoda od prodaje, ali ništa vam ne garantira da ćete nastaviti svoje poslovanje. Kada poduzeće raste, kada je na tržištu malo duže od 3 ili 42 mjeseca, to više nije startup to su već mala, srednja, ekspandirana poduzeća. Faza ekspanzije je ona faza u kojoj ostvarujete rapidnije prihode od prodaje i relativno brzo širite svoj biznis. U toj fazi ekspanzije najčešće ćete se financirati kroz interno generirana sredstva kao i u svakoj drugoj fazi (sredstva koja su proizašla iz vlastitog biznisa), ali tu ulaze u obzir i raznorazne pozajmice od strane banaka i bilo koji drugi dužnički instrumenti. Jer ako smo ovdje stavili pozajmice od banaka mislimo na veće pozajmice od banaka. To isto ne znači da smo zaboravili staviti pozajmice od banaka u onoj dolje početnoj fazi razvoja poduzeća. Naravno, banke i bilo koje druge kreditne institucije imaju mogućnost financiranja u početnim fazama poduzeća, ali mnogo veći iznos i koji su vam potrebni za puno jaču ekspanziju, pogotovo kad ulazite u fazu dokapitalizacije, dobit ćete isključivo od kreditora odnosno financijskih institucija sa mnogo većim iznosima.

Faza dokapitalizacije je ona faza kada je poduzeće zaista postalo toliko snažno na tržištu ili smatra da će reorganizacijom svojeg poslovanja uspjeti namaknuti puno veću ekonomsku korist na tržištu nego što je to do sada radila. Možda postoje zahtjevi samog tržišta da proizvodi ili usluge poduzeća, vašeg poduzeća, budu ipak malo napredniji.

U toj sferi dokapitalizacije vrlo često se financirate kroz VC i PE fondove, dakle formalne fondove rizičnog i privatnog kapitala. Kada poduzeće naraste i preraste čak i tu fazu dokapitalizacije i nastavilo je svoje poslovanje ući će poduzeće u jednu buyout fazu. Ta faza ne mora značiti da će se poduzeće prodati, naime postoji jedna fina linija između faze dokapitalizacije i faze preuzimanja gdje poduzeća u fazi dokapitalizacije mogu tražiti manja sredstva za dokapitalizaciju kao što su to sredstvo strane kreditora PE, VC fondova. Ali jednostavno mogu odlučiti i ponuditi svoje vlasništvo na tržištu i postati javno poduzeće i to je danas na neki način signal uspješnosti poduzeća. U onom trenutku kada poduzeće izlazi u javnost postaje dioničko društvo, odnosno PUBLIC COMPANY. U tom trenutku poduzeća svima daje do znanja da je dovoljno snažno, da ima jako dobre planove za budućnost, da se ne boji prikazivati sve svoje planove javnosti i da je spremno podijeliti svoju vlasničku strukturu sa novim dionicima na tržištu. To se zove Inicijalna javna ponuda. Naravno postoji ih više vrsta, mi ćemo sve to kroz naše nadolazeće predavanje proći. Kada govorimo generalno tržištu duga i kapitala za poduzetnike postoji cijeli niz različitih opcija na raspolaganju. Od toga da se vrlo često i najčešće i najbolje je financirati se vlastitim sredstvima, ali ukoliko niste u mogućnosti financirat se vlastitim sredstvima, tada na raspolaganju imate pozajmice. Osim pozajmica koje možete uzimati od drugih poduzeća ili fizičkih osoba, ali morate ih vratiti u određenom trenutku kroz poduzeće, imate opciju također financirati se i kroz kredite. Najčešće trgovačke kredite. Vidjet ćete u nadolazećim predavanjima to su oni krediti ili za obrtni kapital ili za razvoj novog proizvoda ili za zaposlenje odnosno ulaganje u zaposlenike i slično. Naravno tu postoji još opcije leasinga i faktoringa.
U ovom dijelu voljela bi se ipak malo više osvrnuti leasing i faktoring s obzirom da ih kasnije toliko ne spominjemo.

Leasing je s sjedne strane također tip financiranja malog i srednjeg poduzetništva, ne toliko mikro poduzetništva, ali možete leasing koristiti za svoje poslovanje. Leasing je jedan od najatraktivniji financijskih instrumenata koji dostupan malom i srednjem poduzetništvu. Uglavnom to rade specijalizirane leasing kuće ili podružnice banaka. Zašto bi poduzeće biralo leasing. Leasing znači najam, a može biti operativni i financijski. Ali zašto uzimati nešto u poduzeću u najam, odnosno financirati se kroz najam. Što bi to značilo za poduzeće? Nećete kupovati sredstva, nećete kupovati opremu, nećete kupovati strojeve. Nego ćete strojeve ili bilo koju drugu opremu možda automobile u poduzeću unajmiti i to dosta interesantno zato što postoje dobre financijske koristi od toga. Naime poduzeća koja uzimaju na leasing uglavnom imaju tu jednu poreznu prednost. A porezne prednosti ipak će varirati ovisno o opremi koja se uzima na leasing, o troškovima i vremenskom oblikovanju ciklusa financijske godine za poduzeće. Leasing također omogućuje poduzeću da zadrži gotovinu ili na potroši ju na određenu imovinu koja je potrebna za poslovanje već da korištenju imovine ograniči na nove investicije. Jednako tako leasing je interesantan jer omogućuje da poduzeće češće obnavlja opremu na dosta troškovno učinkovit način. Ono što je dobro kod leasinga je da ne postoje nešto što je vlasništvo poduzeća. Dakle, nemate u vlasništvu poduzeća određenu imovinu i opremu, ne morate voditi računa o amortizaciji, ali s druge strane, plaćanja – troškovi koje imate prema leasing kući upravo za iznos leasinga umanjuju i dalje oporezivu dobit. Ono što je super kod leasinga jest da vam leasing uvijek omogućuje sustav staro za novo i omogućuje vam držanje te otvorene kreditne linije prema banci. Za razliku od leasinga, postoji i faktoring.

Faktoring je tipičan oblik kratkoročnog financiranja koji funkcionira po principu otkupa nedospjelih potraživanja. Pri čemu vam se uvijek otkupljuju potraživanja koje u pravilu imaju rok dospijeća do 120 dana. To je u pravilu posao financiranja robnih potraživanja, izvoznog i uvoznog posla preko faktoringa kao posebno organizacije koji vama kao poduzeće osigurava naplatu i pomaže vam da lakše prođete kroz upravljanje potraživanja. Faktoring je i osiguranje kredita koji znači da dodjelom potraživanja od kupaca koje poduzeće zapravo prodaje faktoru s regresom, mjenicom ili bez njega i ovisno o vrsti ugovornog aranžmana. Sve više se o faktorinfgu govori u posljednje vrijeme jer sve već banke imaju ponudu Faktoringa. Dakle faktoriranjem potraživanja poduzeće je naravno izložena riziku hoće li ga ikada naplatiti. Iz čega vam se uvijek mogu izvoditi različite računice, možete odrediti je li trošak naplate u smislu proteka vremena i stopi povrata ulaganja u potraživanja od kupaca adekvatan. Faktoring je vrlo čest i ono što biste trebali tu zapamtiti da faktoriranjem poduzeće rješava probleme oko naplate, smanjuje troškove provođenja naplate, smanjuju troškove dolaska do likvidnih sredstava za financiranje. Faktoring ima i svoje negativne strane jer vrlo teško ćete faktorirati rizično naplativa potraživanja, ali postoji i jedna negativna strana – a to je cijena prodaje takvog potraživanja koja će biti prilično niska. Osim faktoringa i leasinga i trgovačkih kredita ovo je formalnije tržište i tu nisam spomenula PE i VC fondove i individualne investitore iako oni jesu sudionici na tržištu, ali u njima se govori u posebnim temama.
Kako bi ste vi u samom svojom početku poslovanja mogli uopće nastupiti na tržištu morati jako dobro razmišljati o tome što želite ponuditi tržištu. Naravno da danas poduzeće vrlo često, jednostavno tako izlaze na tržište ne razmišljajući o tome je li proizvodi, je li usluga nešto što već postoji. Koliko ima smisla ponuditi to što je vama ideja? Jer vama je ideja možda najdraža ideja koju imate. Možda smatrate da je to upravo ta ideja koja je nedostajala na tržištu, ali pokušajte se pozicionirati uopće na tržištu i razmisliti gdje biste vi, kako biste vi na tržištu funkcionirali. Naravno da to ne može biti slobodna procjena “od oka”.

Postoji jedan cijeli model za to – CANVAS poslovni model, odnosno platno poslovnog modela. CANVAS business model vam omogućava odnosno pomaže vam strukturirati temeljne elemente koji su potrebni za vaše poslovanje odnosno izlazak na tržište. Naravno da CANVAS poslovni model konstantno u svom poslovanju ćete nadograđivati, mijenjati, odnosno ažurirati. Krenut ću na platno da vidite kako platno izgleda. Na jednom platnu, velikom dokumentu, koje se najčešće radi u PPT templateu, ili bilo kojem drugom sličnom dokumentu, pa možete tako nešto isprintati i staviti u ured i dobro ga je cijelo vrijeme gledati; poduzeće će odrediti koji su to ključni partneri koje ima; aktivnosti kojima se poduzeće bavi; koji su resursi – financijski, operativne, resursi roba ili usluga. Poduzeće će također dati i određen prijedlog vrijednosti, što ono dodano generira na tržištu, koja je dodana vrijednost koja proizlazi iz ovog poslovnog plana za tržište. Ovdje će poduzeće odnosno vi ćete ovdje opisati i odnose s kupcima. Opisat ćete i koji su distributivni kanali (distribucijski lanac koji koristite i kako on izgleda). Koji su to segmenti kupaca na kojima trebate ciljati. Koje je to tamo tržišta kojem se vi obraćate. S vaše lijeve strane ekrana imate ključne partnere, s desne strane kupce. Partneri su između ostaloga i oni dobavljači. A kupci su onaj krajnji ishod vašeg poslovanja. Ono što svakog interesira jest kako izgledaju vaši troškovi i kako izgledaju vaši prihodi. Na što trošite i odakle zarađujete. CANVAS poslovni model je po meni jedan od najboljih modela za slaganje poslovnog plana prije nego što ga počnite raspisivati. Imat ćete tu dolje u CANVAS poslovnom modelu dosta informacija koje ćete kroz dane unositi, bit će vam lakše sastaviti konačni poslovni plan. Ja vas sada pozivam da sami sastavite CANVAS poslovni model za svoju ideju, svoje poduzeće. Trebat će vam nekoliko dana. Nije jednostavno i pokušajte se svaki dan vraćati na sve ono što ste napisali i korigirati stvari jer vidjet ćete da samo sljedeći dan ili za tjedan dana sa „svježim očima“ možete uočiti neke stvari koje su vam možda nedostajale.
Lijep pozdrav svima i vidimo se na sljedećem predavanju.

Za detaljnu uputu kako kreirati svoje platno poslovnog modela upućujemo vas na tečaj Financijska pismenost, lekcije 13. do 16 (Platno poslovnog modela)

Lesson Content